Zápis

   Jedinečná príležitosť pre košické deti stať sa súčasťou veľkej rodiny Bianconeri. Radi privítame deti vo veku od 5 do 15 rokov. Mesačný príspevok na športovú prípravu je 30 Eur splatný k 15-temu v mesiaci.

   BANKOVÉ SPOJENIE : IBAN  SK1511000000002928833754

   Tešíme sa na Vás.

   Prihláška
   Zákonný zástupca *


   Číslo telefónu *


   E-mail *


   Meno dieťaťa *


   Priezvisko *


   Rodné číslo *


   Dátum narodenia *


   Ulica *


   Mesto *


   PSČ *


   Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti *


   Súhlas so spracovaním osobných údajov a ochrana osobnosti *


   Name


   Information on the use of cookies
   This website uses cookies and, in some cases, third-party cookies for marketing purposes and to provide services in line with your preferences.
   If you want to know more about our cookie policy click here.
   By clicking OK, or closing this banner, or browsing the website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy.
   OK